Jenny Käll

Jenny Käll, f.1988 Kungsör, bor och är verksam i Örebro.
2012-2015 Kandidatexamen i keramik-och glas, Konstfack
2016-2018 Masterexamen i Fri Konst, Umeå Konsthögskola.

I en materialdriven praktik arbetar hon med skulpturala uttryck och installationer som rör sig i gränslandet mellan det figurativa/abstrakta, beständiga/flyktiga och objekt/kropp. Där ord som lager, transformation och förklädnader ofta är centrala.

jennykall.com
www.instagram.com/jennyannakall