Petter Nilsson

Petter Nilsson
Född 1985
Petters graffitibakgrund finns närvarande i ett färgsprakande, visuellt effektivt måleri, inte sällan i stort format. Bakom det direkta anslaget i Petters bilder ligger flera lager av såväl teknik som innehåll. Från att ha varit en renodlat abstrakt målare har han successivt fyllt sin bildvärld med fler och fler igenkännliga element.
Petter Nilsson skapar landskap tydligt påverkade av ett förändrat klimat med referenser från såväl konsthistorien som vetenskapliga illustrationer.

https://instagram.com/petter_nilsson